Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần BT Hải Hòa – Bình Minh

  • Địa chỉ dự án: TDP Tiền Phong, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0237.399.7777
  • Email: haihoabinhminh@vncjsc.vn