Mặt bằng dự án
  • 1 Mẫu liền kề loại 1 và căn góc loại 1
  • 2 Mẫu liền kề loại 2 và căn góc loại 2
  • 3 Mẫu liền kề loại 3
  • 4 Mẫu liền kề loại 4
  • 5 Mẫu biệt thự song lập
  • 6 Mẫu biệt thự đơn lập và căn góc
Khu shop house
Khu biệt thự đơn lập
Khu biệt thự song lập
Khu nhà ở liền kề

Mẫu liền kề loại 1 và căn góc loại 1
Click xem chi tiết
Mẫu liền kề loại 2 và căn góc loại 2
Click xem chi tiết
Mẫu liền kề loại 4
Click xem chi tiết
Mẫu liền kề loại 3
Click xem chi tiết
Mẫu biệt thự song lập
Click xem chi tiết
Mẫu biệt thự đơn lập và căn góc
Click xem chi tiết